ସଭ୍ୟ ଅଧିକାର ପରିଚାଳନା

Jump to navigation Jump to search
ସଭ୍ୟ ଗୋଠ ପରିଚାଳନା କରିବେ  
View user groupsViewing user rights of user Ansumang (ଆଲୋଚନା | ଅବଦାନ)

ସଭ୍ୟ ଗୋଠ: ପରିଚାଳକଗଣ

ଆପେଆପେ ଥିବା ସଭ୍ୟ ଗୋଠ: ଆପେଆପେ ଥୟ କରା ସଭ୍ୟ

ସଭ୍ୟଙ୍କ ଅଧିକାରର ଲଗ

  • ୧୫:୦୦, ୧୮ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୨ Ansumang ଆଲୋଚନା ଅବଦାନ, Ansumang ପାଇଁ IP ଅଟକ ଛାଡ଼ ଓ ପରିଚାଳକରୁ ପରିଚାଳକକୁ କୋଠ ସଭ୍ୟପଦ ବଦଳାଇଲେ
  • ୧୬:୩୭, ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୧ Psubhashish ଆଲୋଚନା ଅବଦାନ, Ansumang ପାଇଁ (କିଛି ନାହିଁ)ରୁ IP ଅଟକ ଛାଡ଼କୁ କୋଠ ସଭ୍ୟପଦ ବଦଳାଇଲେ