ଟ୍ରାପିଜିଅମ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଟ୍ରାପିଜିଅମ୍
Trapezoid.svg
Trapezoid
Type quadrilateral
Edges and vertices 4
Area
Properties convex

ୟୁକ୍ଲିଡୀୟ ଜ୍ୟାମିତି ଅନୁସାରେ, ଏକ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯଦି ଅତିକମରେ ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ୍ତର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଟ୍ରାପିଜିଅମ କୁହାଯାଏ । ଆମେରିକୀୟ ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାପିଜୋଏଡ (Trapezoid) ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଂରାଜୀରେ ଟ୍ରାପିଜିଅମ (Trapezium) ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଆମେରିକୀୟ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ଵର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାପିଜିଅମ କୁହାଯାଏ ।

ନାମକରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

ଧର୍ମ[ସମ୍ପାଦନା]

ଗାଣିତିକ ସମାଧାନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

ବାହାର ଲିଙ୍କ[ସମ୍ପାଦନା]