ଜିୟାମାତା ଉଦ୍ୟାନ , ମୁମ୍ବାଇ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ

ଜିଯାମାତା ଉଦ୍ୟାନ, ପୂର୍ବରୁ ରାଣିଚି ବାଗ ( ରାଣୀଙ୍କ ବଗିଚା ) ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିବା ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ଯାହା ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଏହାକୁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଉଦ୍ୟାନ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏଠାରେ ଏକ ଚିଡିଆଖାନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ମୁମ୍ବାଇ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ବୈକୁଲାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ଏହା 1861 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା । ଏହା ଭାରତର ଏକ ସର୍ବପୁରାତନ ଚିଡିଆଖାନା । ଏହାକୁ ଏକ ସମୟରେ ବୀରମାତା ଯିଯାବାଇ ଭୋଂସଲେ ଉଦ୍ୟାନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା । 

ନୋଟ ସବୁ [ସମ୍ପାଦନା]

ଆଧାର ଭୁଲ: <references>ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା <ref> ଚିହ୍ନରେ "" ଗୋଠ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯାହାକି ଦରକାରୀ ଲେଖାରେ ଆସୁନାହିଁ ।

ଆଧାର ଭୁଲ: <references>ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା <ref> ଚିହ୍ନରେ "" ଗୋଠ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯାହାକି ଦରକାରୀ ଲେଖାରେ ଆସୁନାହିଁ ।

ବାହ୍ୟ  ସଂଯୋଗ [ସମ୍ପାଦନା]