Jump to content

ଜିୟାମାତା ଉଦ୍ୟାନ , ମୁମ୍ବାଇ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ

ଜିଯାମାତା ଉଦ୍ୟାନ, ପୂର୍ବରୁ ରାଣିଚି ବାଗ ( ରାଣୀଙ୍କ ବଗିଚା ) ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିବା ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ଯାହା ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଏହାକୁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଉଦ୍ୟାନ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏଠାରେ ଏକ ଚିଡିଆଖାନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ମୁମ୍ବାଇ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ବୈକୁଲାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ଏହା 1861 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା । ଏହା ଭାରତର ଏକ ସର୍ବପୁରାତନ ଚିଡିଆଖାନା । ଏହାକୁ ଏକ ସମୟରେ ବୀରମାତା ଯିଯାବାଇ ଭୋଂସଲେ ଉଦ୍ୟାନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା । 

ନୋଟ ସବୁ 

[ସମ୍ପାଦନା]

ଆଧାର ଭୁଲ: <references>ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା "cza_list" ନାମ ସହ ଥିବା <ref> ଚିହ୍ନ ଦରକାରୀ ଲେଖାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ ।

ଆଧାର ଭୁଲ: <references>ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା "clickindia" ନାମ ସହ ଥିବା <ref> ଚିହ୍ନ ଦରକାରୀ ଲେଖାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ ।

ବାହ୍ୟ  ସଂଯୋଗ 

[ସମ୍ପାଦନା]