ଜିଦ୍ଦୁ କ୍ରିଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜିଦ୍ଦୁ କ୍ରିଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି
Jiddu Krishnamurti 01.jpg
ଜେ. କ୍ରିଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ୧୯୨୦
ଜନ୍ମ ଓ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ୧୧ ମେ ୧୮୯୫
ମୃତ୍ୟୁ୧୭ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୮୬(1986-02-17) (ବୟସ ୯୦)
ଜୀବିକାସାର୍ବଜନୀକ ବ୍ୟକ୍ତା, ଲେଖକ
ବାପା ବୋଉଜିଦ୍ଦୁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ସଂଜୀବଆମ୍ମା

ଜୀବନୀ[ସମ୍ପାଦନା]

ପରିବାର ଅନ୍ତରାଳ ଏବଂ ପିଲାବେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

ଅଧ୍ୟାପନା[ସମ୍ପାଦନା]

ବଡ ହେବା[ସମ୍ପାଦନା]

ଜୀବନ ଶୈଳ ପରିବର୍ତନର ଅନୁଭୂତି[ସମ୍ପାଦନା]

Break with the past[ସମ୍ପାଦନା]

ମଧ୍ୟ ସମୟରେ[ସମ୍ପାଦନା]

ଶେଷ ସମୟରେ[ସମ୍ପାଦନା]

ଅଧ୍ୟାପନ[ସମ୍ପାଦନା]

ବିଦ୍ୟାଳୟ[ସମ୍ପାଦନା]

ସମାଲୋଚନା[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା[ସମ୍ପାଦନା]

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ[ସମ୍ପାଦନା]

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

ଜୀବନୀ[ସମ୍ପାଦନା]

ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାଦିନ[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରକାଶିତ[ସମ୍ପାଦନା]

ବଡ଼ ହେବା[ସମ୍ପାଦନା]

ଜୀବନ ପରବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଭୂତି[ସମ୍ପାଦନା]

Break with the past[ସମ୍ପାଦନା]

ମଧ୍ୟ ସମୟରେ[ସମ୍ପାଦନା]

ଶେଷ ସମୟରେ[ସମ୍ପାଦନା]

ଅଧ୍ୟାପନ[ସମ୍ପାଦନା]

ବିଦ୍ୟାଳୟ[ସମ୍ପାଦନା]

ସମାଲୋଚନା[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା[ସମ୍ପାଦନା]

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ[ସମ୍ପାଦନା]

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]