Jump to content

ଜିଦ୍ଦୁ କ୍ରିଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ

ଜିଦ୍ଦୁ କ୍ରିଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି
ଜେ. କ୍ରିଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ୧୯୨୦
ଜନ୍ମ୧୧ ମେ ୧୮୯୫
ମୃତ୍ୟୁ୧୭ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୮୬(1986-02-17) (ବୟସ ୯୦)
ବୃତ୍ତି(ସମୂହ)ସାର୍ବଜନୀକ ବ୍ୟକ୍ତା, ଲେଖକ
ପିତାମାତାଜିଦ୍ଦୁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ସଂଜୀବଆମ୍ମା

ଜୀବନୀ[ସମ୍ପାଦନା]

ପରିବାର ଅନ୍ତରାଳ ଏବଂ ପିଲାବେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

ଅଧ୍ୟାପନା[ସମ୍ପାଦନା]

ବଡ଼ ହେବା[ସମ୍ପାଦନା]

ଜୀବନ ଶୈଳ ପରିବର୍ତନର ଅନୁଭୂତି[ସମ୍ପାଦନା]

Break with the past[ସମ୍ପାଦନା]

ମଧ୍ୟ ସମୟରେ[ସମ୍ପାଦନା]

ଶେଷ ସମୟରେ[ସମ୍ପାଦନା]

ଅଧ୍ୟାପନ[ସମ୍ପାଦନା]

ବିଦ୍ୟାଳୟ[ସମ୍ପାଦନା]

ସମାଲୋଚନା[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା[ସମ୍ପାଦନା]

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ[ସମ୍ପାଦନା]

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

ଜୀବନୀ[ସମ୍ପାଦନା]

ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାଦିନ[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରକାଶିତ[ସମ୍ପାଦନା]

ବଡ଼ ହେବା[ସମ୍ପାଦନା]

ଜୀବନ ପରବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଭୂତି[ସମ୍ପାଦନା]

Break with the past[ସମ୍ପାଦନା]

ମଧ୍ୟ ସମୟରେ[ସମ୍ପାଦନା]

ଶେଷ ସମୟରେ[ସମ୍ପାଦନା]

ଅଧ୍ୟାପନ[ସମ୍ପାଦନା]

ବିଦ୍ୟାଳୟ[ସମ୍ପାଦନା]

ସମାଲୋଚନା[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା[ସମ୍ପାଦନା]

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ[ସମ୍ପାଦନା]

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]