ଛାଞ୍ଚ:WikiProject Spoken Wikipedia

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ କଥିତ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ
WikiProject iconଏହି template ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ କଥିତ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଉଇକିପିଡ଼ିଆରେ କଥିତ ପ୍ରସଙ୍ଗମାନ । ଆପଣ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୟାକରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିପାରିବେ ଓ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଫାଙ୍କାଥିବା କାମସବୁର ତାଲିକା ଦେଖିପାରିବେ ।