ଛାଞ୍ଚ:Potw/୨୦୧୬-୨୯

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ସପ୍ତାହର ବଛା ଛବି
ନାଳନ୍ଦାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ବିହାର

ନାଳନ୍ଦାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ବିହାର

ଚିତ୍ରତ୍ତୋଳକ: ପ୍ରିନ୍ସ ରୟ
ଅଭିଲେଖସପ୍ତାହର ଅନେକ ବଛା ଛବି ସବୁ...