Jump to content

ଛତ୍ରୀ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
ରାଣା ଉଦୟଭାନୁ ସିଂହଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ଛତ୍ରୀ 
ଫତେହ ପୁର ସିକ୍ରି ମହଲ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଛତ୍ରୀ ସବୁ 

ଛତ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଉଠେଇ ବସା ଯାଇଥିବା ସ୍ତୁପାକାର ମଣ୍ଡପ । ଏହା ଏକ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ହିସାବରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥାଏ । ଛତ୍ରୀ ଶବ୍ଦଟି ଛତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ । ଏହି ଛତ୍ରୀ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉପଯୋଗ ହେଇଥାଏ । ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ବା ସମାଧି ସ୍ଥଳ ଉପରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଏଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଆଲଙ୍କାରିକ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହାଉଥିଲା ଓ ଏହାର କୌଣଶୀ ଭ୍ୟବହାରିକ ଉପଯୋଗ ନଥାଏ । 

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଜାଟ୍ , ମରଠା , ରାଜପୁତ ବଂଶ ମାନଙ୍କ ମହଲ , ସ୍ମାରକୀ , ଦୁର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଛତ୍ରୀର ନିର୍ମାଣ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ମୂଳ ରୂପରେ ରାଜସ୍ଥାନୀ ସ୍ଥାପତ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଛତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କଳା ଦେଶ ସାରା ରାଜା ପରିବାର ମାନଙ୍କ ମହଲରେ ଦେଖାଗଲା । ଏହା ମୋଗଲ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିଲା । ହୁମାୟୁନଙ୍କ କବର , ବାବରଙ୍କ କବର , ତାଜ ମହଲ ଆଦି ରେନିର୍ମିତ ଛତ୍ରୀରେ  ହିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ସହ ମୋଗଲ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । 

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଛତ୍ରୀ 
ଅଲୱାରର ମୂଷିରାଣୀ ଛତ୍ରୀ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ମହେଶ୍ୱରଠାରେ ଭିଥୋଜି ଛତ୍ରୀ 
Krishnapura Chhatri, Indore
Bolia Maharaj Ki Chhatri, Indore
Krishnapura Chhatri, Indore
Inside view of Krishnapur Chhatri, Indore
Rao Lakhaji Chhatri Bhuj

ବିଦେଶରେ ଛତ୍ରୀ [ସମ୍ପାଦନା]

Chhatri of Ram Mohan Roy in Arnos Vale Cemetery, Bristol, England

ଭାରତ ବାହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ରାଇଟନଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଇଥିବା  ଭାରତର ମିତ୍ରପକ୍ଷୀରୁ ଲଡିଥିଉବା ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି । ବ୍ରିସ୍ଟଲ ସହରରେ ରାଜା ରାମ ମୋହନ ରାୟଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ଭାବେ ଏକ ଛତ୍ରୀ ଇରମିତ ହେଇଛି । ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜ ସେବକ ରାଜା ରାମ ମୋହନଙ୍କ ସେଠାରେ ପରଲୋକ ହେଇଥିଲା । 

ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖଣା [ସମ୍ପାଦନା]

  • Cenotaph
  • Jaswant Ki Chhatri
  • Cupola

ବାହାର ଲିଙ୍କ [ସମ୍ପାଦନା]