ଚାଇନିଜ୍ ଖାଦ୍ୟ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଚାଇନିଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ଚାଇନିଜ୍ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ । ଏହା ଚାଇନାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟ ମାନ ଦର୍ଶାଏ । ଚାଇନିଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ।

ଚାଇନିଜ୍ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡିକ[ସମ୍ପାଦନା]

ସୁପ୍[ସମ୍ପାଦନା]

ମୁଖ୍ୟ ଭୋଜନ[ସମ୍ପାଦନା]

ନିରାମିଷ[ସମ୍ପାଦନା]

ଆମିଷ[ସମ୍ପାଦନା]

ନୁଡଲ୍ସ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍[ସମ୍ପାଦନା]

ମିଷ୍ଠାନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ[ସମ୍ପାଦନା]

ସସ୍[ସମ୍ପାଦନା]