ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଜନ୍ମତିଥି/୧୩

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ


Odiawiki13 logo.png ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ (Take part in Odia) icon.png
Odiawiki13 schedule icon.png Odiawiki13 "about us" icon.png  Facebook F icon.svg   Twitter icon.svg
Odiawiki13 contact icon.png Odiawiki13 Download icon.png

ନିର୍ଘଣ୍ଟ

୨୦୧୫ ଜୁନ ୩ ତାରିଖ

ଯୋଗାଯୋଗ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା ବାବଦରେ ଜାଣିବା, ଭାଗନେବା ଅଥବା ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ "/ପରିଚାଳନା" ପୃଷ୍ଠାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ।

Newspaper Cover.svg