Jump to content

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଜନ୍ମତିଥି/୧୩

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ


 
     
 

ନିର୍ଘଣ୍ଟ

୨୦୧୫ ଜୁନ ୩ ତାରିଖ

ଯୋଗାଯୋଗ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା ବାବଦରେ ଜାଣିବା, ଭାଗନେବା ଅଥବା ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ "/ପରିଚାଳନା" ପୃଷ୍ଠାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ।