ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ସପ୍ତାହର ବଛା ଛବି/ଅନୁରୋଧ‌‌ ୨୦୧୪

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆର ପ୍ରଧାନପୃଷ୍ଠାରେ କୌଣସି ଛବିକୁ ବଛାଛବି ଭାବେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଥିଲେ ଏଠାରେ ମନୋନୟନ କରନ୍ତୁ...

ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୪[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ (୧) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହ (୨) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ (୩) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ (୪) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହ (୫) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୪[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ (୬) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହ (୭) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ (୮) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ (୯) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୪[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ (୧୦) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହ (୧୧) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ (୧୨) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ (୧୩) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଅପ୍ରେଲ ୨୦୧୪[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ (୧୪) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

Jagannath Temple, Paradep

ଏହି ଚିତ୍ର ୧୯/୦୧/୨୦୧୪ ଦିନ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ - ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ

 ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା । --ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କର (ମୋ ଆଲୋଚନା) ୧୧:୫୪, ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୪ (UTC)
Maa Barunei.jpg

ମୋର ଅନୁରୋଧ ମା ବରୁଣେଇ ଙ୍କର ଏହି ଫୋଟୋ ଟି ରଖିବା ପାଇଂ। --Sailesh Patnaik  ଶୈଳେଶ, [T]/[C] ୦୫:୦୪, ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୪ (UTC)

N ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିବାରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିହେଉନି । ଏହି ଛବି ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବଛା ଛବି ଭାବେ ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠାରେ ୨୦୧୨ ମସିହରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଇସାରିଛି, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନୂଆ ଛବି ମନୋନୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ । --ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କର (ମୋ ଆଲୋଚନା) ୧୧:୫୪, ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୪ (UTC)

ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହ (୧୫) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ (୧୬) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ (୧୭) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହ (୧୮) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ମଇ ୨୦୧୪[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ (୧୯) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହ (୨୦) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ (୨୧) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ (୨୨) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହ (୨୩) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଜୁନ ୨୦୧୪[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ (୨୪) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହ (୨୫) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ (୨୬) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ (୨୭) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଜୁଲାଇ ୨୦୧୪[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ (୨୮) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହ (୨୯) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ (୩୦) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ (୩୧) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୪[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ (୩୧) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହ (୩୨) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ (୩୩) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ (୩୪) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହ (୩୫) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୪[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ (୩୬) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହ (୩୭) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ (୩୮) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ (୩୯) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୪[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ (୪୦) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହ (୪୧) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ (୪୨) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ (୪୩) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହ (୪୪) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୪[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ (୪୫) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହ (୪୬) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ (୪୭) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ (୪୮) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୪[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ (୪୯) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହ (୫୦) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ (୫୧) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି:

ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ (୫୨) ପାଇଁ ମନୋନୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛବି: