ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଚାଟସଭା/ଉପରପଟି ୩

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଉଇକିପିଡ଼ିଆରେ କିପରି ଲେଖିବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି?   

ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିବାର ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ପାଇଁ http://or.wikipedia.org/wiki/WP:Q କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ odiawiki@gmail.com କୁ ମେଲ କରନ୍ତୁ ।