ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
[[file:|100px]] WikiProject

ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

 
ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଏବଂ କଥାଚିତ୍ର ଜଗତ ସ‌ହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ


ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର, ହେଉଛି ଏକ ଉଇକି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହା ଅଧିନରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାପ୍ତ କରିବା ସ‌ହ ଗଢ଼ାସରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧାର ଯୋଡ଼ାଯିବ ।

ପ୍ରସଙ୍ଗ[ସମ୍ପାଦନା]


ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିସଂଖ୍ୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ନିକୃଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଯୋଡି, ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ।


ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଗଣ[ସମ୍ପାଦନା]

(ତଳେ ନିଜ ନାମ ଯୋଡନ୍ତୁ)

ନାମ ନୂତନ ଗଢ଼ା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଉନ୍ନତ କରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାର ଯୋଡ଼ିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା
ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସେନାପତି ୩୫୦

ଯୋଗାଯୋଗ[ସମ୍ପାଦନା]

ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସେନାପତି