ଆଲୋଚନା:ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ବାବା

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶିରିଡି ର ସାଇ ବାବା, ଶିରିଡି ସାଇ ବାବା ନାମରେ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ । ସାଇବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାଇଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ପ୍ରଭାତାଷ୍ଟକ ଧ୍ୟାନ ଓ ଆରାଧନା କରି ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବାର ବିଶ୍ଵାସ କରାଯାଏ । ସାଇଙ୍କ "ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ପ୍ରଭାତାଷ୍ଟକ"[୧]କୁ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।


ଶିରିଡି ର ସାଇ ବାବା, ଶିରିଡି ସାଇ ବାବା ନାମରେ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ । ସାଇବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାଇଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମରେ ଧ୍ୟାନ ଓ ଆରାଧନା କରି ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବାର ବିଶ୍ଵାସ କରାଯାଏ । ସାଇଙ୍କ "ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାବଳୀ"କୁ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।