ଆଲୋଚନା:ତେଜସ୍କ୍ରିୟ କ୍ଷୟ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

'ତେଜଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ଷୟ' ବନାନଟି ଠିକ ଅଛି ?--ଶିତିକଣ୍ଠ (ଆଲୋଚନା) ୧୯:୨୬, ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୩ (UTC)

'ତେଜସ୍କ୍ରିୟ କ୍ଷୟ' (ଷ୍କ୍ରି > ସ୍କ୍ରି) ଠିକ ହେବ ।--ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କର (ମୋ ଆଲୋଚନା) ୦୧:୩୯, ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୩ (UTC)
ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ।--ଶିତିକଣ୍ଠ (ଆଲୋଚନା) ୧୧:୨୧, ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୩ (UTC)