"ଭାରତ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
(କିଛି ବି ଫରକ ନାହିଁ)

୦୧:୩୮, ୨୨ ମଇ ୨୦୦୫ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିବା ବଦଳ

ଭାରତ (India) is a country in Asia.