ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଫ୍ରିକାନ ରିପବ୍ଲିକ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ସେଣ୍ଟରାଲ ଆଫ୍ରିକାନ ପତାକା
ସେଣ୍ଟରାଲ ଆଫ୍ରିକାନଅବସ୍ଥିତି

ସେଣ୍ଟରାଲ ଆଫ୍ରିକାନ ରିପବ୍ଲିକ ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ଏକ ଦେଶ।
ଏହି ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ୧୦ଟି ଗରିବ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଛି ।
୨୦୧୪ର ମାନବ ବିକାସ ସୁଚକ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଶ୍ରେଣୀ ୧୮୭ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ୧୮୫ ଥିଲା ।

ଇତିହାସ[ସମ୍ପାଦନା]

ଭୂଗୋଳ[ସମ୍ପାଦନା]

ଧର୍ମ[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଜନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଭାଷା[ସମ୍ପାଦନା]

ଏହି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ ଓ ଇଂରାଜୀ ଅଟେ ।

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]