ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ପରିଚାଳକ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
(ସହଯୋଗ:Administratorରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)

ଏଇ ପୃଷ୍ଠାଟି ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ।

Administrator in Odia wikipedia

ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆରେ ୬ ଜଣ ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି । ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରିଚାଳକ ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ ।

administrative statistics