ଲାଳଚେନ ନଦୀ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଲାଚେନ ନଦୀ
ଦେଶ India
Source Himalayas
Mouth Teesta River
ଲାଳଚେନ ଓ ଲାଚୁଙ୍ଗ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳୀ , 1885ର ଚିତ୍ର 

ଲାଳଚେନ ନଦୀ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ସିକ୍କିମରେ ପ୍ରବାହିତ ତିସ୍ତା ନଦୀର ଏକ ଉପନଦୀ । ଳାଚେଙ୍ଗନଦୀ ସହ ଏହା ତିସ୍ତା ନଦୀର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀ । ଏହା ଡୋଙ୍ଗା ରେଞ୍ଜର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୁଟାନ[୧] ନିକଟରେ ବାହାରି ଉତ୍ତର ସିକ୍କିମର ଚୁଙ୍ଗଥାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । [୨]

References[ସମ୍ପାଦନା]

  1. Memoirs of the Geological Survey of India. By order of the Governor-General of India. 1912. p. 8.
  2. "North Skikkim". National Informatics Centre. Retrieved 12 August 2015.