ମିଡ଼ିଆଉଇକି:Titleblacklist

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
  1. ଏହା ଏକ ନାମ ଅଟକତାଲିକା । ନାମ ଓ ସଭ୍ୟସବୁ ମେଳ ନଖାଇଲେ ଏଠାରେ ତାହା ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
  2. ମତାମତ ନିମନ୍ତେ "#" ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
  3. ଏହା ଆପେ ଆପେ ବଡ଼ ଓ ସାନ ଅକ୍ଷରକୁ ଏକ ଭାବରେ ନେଇଥାଏ