ମିଡ଼ିଆଉଇକି:Enotif body

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

Dear $WATCHINGUSERNAME,

$PAGEINTRO $NEWPAGE

ଉଇକିଆଳିଙ୍କ ସୂଚନା: $PAGESUMMARY $PAGEMINOREDIT

ଉଇକିଆଳିଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ: mail: $PAGEEDITOR_EMAIL wiki: $PAGEEDITOR_WIKI

କିଛି କାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଲଗ ଇନ କରି ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ନ ଦେଖିବା ଯାଏ ଆଉ କିଛି ବି ସୂଚନା ରହିବ ନାହିଁ । ଆପଣ ନିଜର ଦେଖଣାତାଲିକାରେ ଥିବା ସବୁ ପୃଷ୍ଠାମାନଙ୍କ ସୂଚନା ସୂଚକମାନଙ୍କୁ ରିସେଟ କରିପାରିବେ।

ଆପଣଙ୍କ ହିତକାରୀ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା

-- ନିଜର ଇମେଲ ସୂଚନା ସଂରଚନା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ https://or.wikipedia.org/wiki/%E0%AC%AC%E0%AC%BF%E0%AC%B6%E0%AD%87%E0%AC%B7:%E0%AC%AA%E0%AC%B8%E0%AC%A8%E0%AD%8D%E0%AC%A6 ଦେଖନ୍ତୁ

ନିଜର ଦେଖଣାତାଲିକା ସୂଚନା ସଂରଚନା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ https://or.wikipedia.org/wiki/%E0%AC%AC%E0%AC%BF%E0%AC%B6%E0%AD%87%E0%AC%B7:%E0%AC%A7%E0%AD%8D%E0%AD%9F%E0%AC%BE%E0%AC%A8%E0%AC%B8%E0%AD%82%E0%AC%9A%E0%AD%80%E0%AC%AC%E0%AC%A6%E0%AC%B3%E0%AC%BE%E0%AC%87%E0%AC%AC%E0%AD%87 ଦେଖନ୍ତୁ

ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ନିଜର ଦେଖଣାତାଲିକାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ $UNWATCHURL

ମତାମତ ଓ ଅଧିକ ସହଯୋଗ: $HELPPAGE