ମିଡ଼ିଆଉଇକି:Blockiptext

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଏକ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ IP ଠିକଣା ବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଲେଖିବା ସୁବିଧାକୁ ବାରାଁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ତଳ ଫର୍ମଟି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏହା କେବଳ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ନୀତି ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ତଳେ ଏକ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଦିଅନ୍ତୁ (ଯଥା, ଯେଉଁସବୁ ପୃଷ୍ଠାରେ କିଛି ପ୍ରକାରର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି) ।