ବ୍ୟବହାରକାରୀ:OMT5500

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ବାବେଲ ଇଉଜର ତଥ୍ୟ
it-N Questo utente può contribuire con un livello madrelingua in italiano.
or-0 ଏହି ସଭ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜମାରୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ।
ଭାଷା ଅନୁସାରେ ସଭ୍ୟ