ବ୍ୟବହାରକାରୀ:ମୋସାହିତ୍ୟ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମୋସାହିତ୍ୟ.କମ୍ ହେଉଛି ଓଡିଶାର ନୂତନ ଇ-ପତ୍ରିକା ଅଟେ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ । ଓଡିଶାରେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ।