ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା:MediaWiki message delivery

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଆଧାର ଭୁଲ: ଅବୈଧ <ref> ଟ୍ୟାଗ; କୌଣସି ବି ନାମ ନଥିବା ଆଧାରର କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିବା ଲୋଡ଼ା'ବୋଲ୍‌ଡ (Bld) ଲେଖା