Jump to content

ବୁନ୍ଦିଆ ଖିରି

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ

ସକାଳ ଧୂପ ବା ରାଜଭୋଗ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦିଆ ଖିରି ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଉପକରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • ଦୁଧ ଅଧ ଲିଟର
  • ଚିନି ଅଧ କପ
  • ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆଘିଅ ୨ କପ
  • ବେସନ ଅଧ କପ
  • ଅଳେଇଚ ୬ ଟା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ନେବେ

ପ୍ରସ୍ତୁତି[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ବେସନକୁ ଫେଣ୍ଟନ୍ତୁ।ଗରମ ଘିଅ ପାତ୍ରରେ ଏହି ଫେଣ୍ଟା ବେସନକୁ ଜାଲି ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗରମ ଘିଅରେ ଛାଣି ବୁନ୍ଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।ଅଳେଇଚକୁ ଛେଚି ରଖନ୍ତୁ।ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଦୁଧକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ।ଦୁଧ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ଚିନି ପକାନ୍ତୁ।ଦୁଧ ଓ ଚିନିକୁ ଆଉଟି ଆଉଟି ଅଧା କରନ୍ତୁ।ଏଥିରେ ଆଗରୁ ଛଣା ହୋଇ ରହିଥିବା ବୁନ୍ଦିଆକୁ ଦରକାର ଅନୁଯାୟୀ ପକାନ୍ତୁ।ବୁନ୍ଦିଆକୁ ଦୁଧରେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାପି ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁ।ଶେଷରେ ବୁନ୍ଦିଆ ଖିରିରେ ଅଳେଇଚ ଓ ଛେନାକୁ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପରେ ବୁନ୍ଦିଆ ଖିରିକୁ ଚୁଳ୍ଲିରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ବୁନ୍ଦିଆ ଖିରି।