ଅନୁମତି ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା

Jump to navigation Jump to search

ତଳଲିଖିତ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗତିକ ବାସନ୍ଦକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବରେ ଅଚଳ କରିବେରେ ଅନୁମତି ନାହିଁ:

ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା କାମଟି କେବଳ ଗୋଠ: ପରିଚାଳକଗଣ ର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ।