ଅନୁମତି ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା

ତଳଲିଖିତ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫାଇଲଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେରେ ଅନୁମତି ନାହିଁ:

ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା କାମଟି କେବଳ ଗୋଠ: ପରିଚାଳକଗଣ ର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ।