Jump to content

ପଞ୍ଜାବୀ କବି

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ

କବି[ସମ୍ପାଦନା]

 • ବାବା ଫରିଦ - ୧୨ଶ-୧୩ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଦାମୋଦର ଦାସ ଅରୋରା - ୧୫ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ -୧୫ଶ-୧୬ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ - ୧୬ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଗୁରୁ ଅମର ଦାସ - ୧୫ଶ-୧୬ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଗୁରୁ ରାମ ଦାସ - ୧୬ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଶାହ ହୁସେନ - ୧୬ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ - ୧୬ଶ-୧୭ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଭାଇ ଗୁରୁଦାସ - ୧୬ଶ-୧୭ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ସୁଲତାନ ବାହୁ - ୧୬ଶ-୧୭ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁର - ୧୭ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ - ୧୭ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ସାଲେହ ମହମ୍ମଦ ସାଫୁରି - ୧୭ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ବୁଲେହ ଶାହ - ୧୭ଶ-୧୮ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ୱାରିଶ ଶାହ - ୧୮ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଖ୍ୱାଜା ଘୁଲାମ ଫରିଦ - ୧୮ଶ-୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ବାବୁ ରଜାବ ଅଲ୍ଲୀ - ୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ମିଲନ ମହମ୍ମଦ ବକ୍ସ - ୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ମୌଲବୀ ଘୁଲାମ ରସୁଲ ଆଲମ୍ପୁରୀ - ୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • କାଦରିଆର - ୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ପିଲ୍ଲୁ - ୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଶାହ ମହମ୍ମଦ - ୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ମୋହନ ସିଂହ (କବି) - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଅମ୍ରିତା ପ୍ରୀତମ - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ହାସିମ - ୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ସରିଫ କୁଞ୍ଜାହି - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ମିର ତନହା ୟୁସାଫି - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଅନୱର ମାସୁଦ - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଅଫଜଲ ଅହସାନ ରାନ୍ଧୱା - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଖ୍ୱାଜା ହାଇଦର ଅଲ୍ଲୀ ଆତିସ - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ହରବଂଶ ଭଲ୍ଲା (୧୯୩୦-୧୯୯୩) - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ସାଇସ୍ତା ନୁଜହାତ - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଭାଇ ବୀର ସିଂହ - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଅମ୍ରିତା ପ୍ରୀତମ - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଧାନୀ ରାମ ଛାତ୍ରିକ - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଜଶୱନ୍ତ ସିଂହ ରାହି - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଫଜିଜ ଅହମ୍ମଦ ଫଜିଜ - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଦର୍ଶନ ସିଂହ ଆୱାରା - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ହରଭଜନ ସିଂହ - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଶିବ କୁମାର ବଟାଲଭି - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ସରିଫ କୁଞ୍ଜାହି - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ସୁରଜିତ ପାତର - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ନବତେଜ ଭାରତୀ - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଅମରଜିତ ଚନ୍ଦନ- ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଆଜମେର ରୋଡ - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଅନୱର ମାସୁଦ - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ସୁଖଦର୍ଶନ ଧାଲିୱାଲ- ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ବଲୱନ୍ତ ଗାର୍ଗୀ- ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ସୁଖବୀର (ଲେଖକ)- ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଜଶୱନ୍ତ ସଂହ ନେକ୍କି- ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ସରଦ୍ଧା ରାମ ଫିଲାଉରି
 • ଉସ୍ତାଦ ଦାମନ - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ମୁନିର ନିୱାଜି
 • ଚମନ ଲାଲ ଚମନ - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଖୁସୱନ୍ତ କନୱାଲ - 2୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ସନ୍ତ ରାମ ଉଡ଼ାସୀ - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ସମଶେର ସିଂହ ସାନ୍ଧୁ - ୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୭-
 • ଅହମ୍ମଦ ରାହି - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ମଜହର ତିରମାଜି - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଫାରୁକ ହୁମାୟୁନ - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ
 • ଅଭିନବ ଧିଙ୍ଗ୍ରା - ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀ


ବାହ୍ୟ ଲିଙ୍କ[ସମ୍ପାଦନା]

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ[ସମ୍ପାଦନା]

 • Sufi Poets of the Punjab Pakistan (Their Thought and Contribution) Prof M Ashraf Chaudhary. National Book Foundation Islamabad. ISBN 978-969-37-0313-9
 • "Great Sufi Poets of The Punjab" by R. M. Chopra, (1999), Iran Society, Calcutta.

ଛାଞ୍ଚ:Lists of poets

ଛାଞ୍ଚ:Inc-lit