ଛାଞ୍ଚ:You've got mail

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
ଜାଣନ୍ତି,You've got mail. ମେଲ ଦେଖନ୍ତୁ – ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ମେଲଟିଏ ଆସିଛି!
ଆପଣ ଏବେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ସୂଚନାଟିକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେ ଏହି ଛାଞ୍ଚ{{You've got mail}}ବା {{YGM}}କୁ ବାହାର କରି ।