ଛାଞ୍ଚ:Uw-vandalism2

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ

ଦୟାକରି ଉଇକିପିଡ଼ିଆରେ ଅଦରକାରି ଲେଖା ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁରେ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ପୁରାପୁରି ଅଦରକାରି ଆଉ ପଛକୁ ଲେଉଟାଇ ଦିଆଗଲା ବା ଲିଭାଇଦିଆଗଲା, ଯଦି କିଛି ପରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସାଣ୍ଡବାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଧନ୍ୟବାଦ ।