ଛାଞ୍ଚ:Potw/୨୦୧୯-୦୨

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ସପ୍ତାହର ବଛା ଛବି
ପତ୍ରିଙ୍ଗା ବା ବାଉଁସପତ୍ରିଆ ପକ୍ଷୀ

ପତ୍ରିଙ୍ଗା ବା ବାଉଁସପତ୍ରିଆ ପକ୍ଷୀ

ସ୍ଵତ୍ତ୍ଵାଧିକାରୀ: ବିକାଶ ଓଝା
ଅଭିଲେଖସପ୍ତାହର ଅନେକ ବଛା ଛବି ସବୁ...