ଛାଞ୍ଚ:Potw/୨୦୧୮-୨୬

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ସପ୍ତାହର ବଛା ଛବି
ଗାଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଗୋପ

ଗାଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଗୋପ

ସ୍ଵତ୍ତ୍ଵାଧିକାରୀ: ବିକାଶ ଦାସ
ଅଭିଲେଖସପ୍ତାହର ଅନେକ ବଛା ଛବି ସବୁ...