ଛାଞ୍ଚ:Future year

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ

ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୨" ।

  • ଏବେକାର ବର୍ଷ: {{Future year}} ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୨" ।
  • ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ: {{Future year|1}} ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୨" ।
  • ୨ ବର୍ଷ ଭିତରେ: {{Future year|2}} ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୨" ।
  • ୩ ବର୍ଷ ଭିତରେ: {{Future year|3}} ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୨" ।
  • ୪ ବର୍ଷ ଭିତରେ: {{Future year|4}} ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୨" ।