Jump to content

ଛାଞ୍ଚ:ଥେରବାଦ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ

ଥେରବାଦ

   

ଦେଶ

  ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧବାଦ
ସିଂହଳ • ଲାଓସ
ବର୍ମା • ଥାଇଲାଣ୍ଡ!
 

ସଂହିତା

 

ପାଳି ସଂହିତା
ଅଥକଥା
ଉପସଂହିତା, ଥେରବାଦ

 

ଇତିହାସ

 

ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଆଗର ବୌଦ୍ଧବାଦ
ପୁରାତନ ବିଜାଳ • ସ୍ଥବିର
ଅଶୋକ • ତୃତୀୟ କାଉନସିଲ
ବିଭାଜବାଦ
ମହିନ୍ଦ • ସଙ୍ଘମିତା
ଦିପବଁସ • ମହାବଁସ
ବୁଦ୍ଧଘୋଷ

 

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

 

ସଂସାର • ନିର୍ବାଣ
ମଧ୍ୟ ପଥ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଠ ପଥ
ଚାରି ମହା ସତ
ପ୍ରବୋଧନର ସ୍ତର
ଉପଦେଶାବଳୀ • ତିନି ରତନ
ବୌଦ୍ଧବାଦର ବହିରେଖା