ଚେସ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
lection of black and white chess pieces on a chequered surface.

ଚେସ ଏକ ଦୁଇଜଣିଆ ଖେଳ ଯାହାକି ଘର ଭିତରେ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ଖେଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହା ଏକ ଚାରିକଣିଆ ଚେସବୋର୍ଡରେ ଖେଳା ଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ପାଖରେ ୧୬ଟି ଦାନା ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲ ଚଳେଇବାକୁ ପଡେ ।

ଅଧିକ ବିବରଣୀ[ସମ୍ପାଦନା]

== ନିୟମ ==(Laws)

ଲୋକପ୍ରିୟତା[ସମ୍ପାଦନା]

ଜଣାଶୁଣା ଚେସ ଖେଳାଳି[ସମ୍ପାଦନା]

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

External links[ସମ୍ପାଦନା]

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗଠନ ସମୂହ
  • FIDE – World Chess Federation
  • ICCF – International Correspondence Chess Federation
  • ACP – Association of Chess Professionals
ଖବର
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ