ଘରେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
ତାଞ୍ଜାନିଆର ଟଙ୍ଗା ବିମାନ ବନ୍ଦର 
ମୁମ୍ବାଇବିମାନ ବନ୍ଦରର ଘରେଇ ଟର୍ମିନାଲ ଅଞ୍ଚଳ 
ମେଳବର୍ଣର ମୁରାବିନ ବିମାନ ବନ୍ଦର 

  ଘରେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯାହା ଘରେଇ ଉଡାଣକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ । ଏଠାରେ କଷ୍ଟମ କାଉଣ୍ଟର ଥାଇ ପରେ ବା ନ ଥାଏ । ଏଠାରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦରକାର କାଗଜ ପାତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ । 

ଦେଶର ଅଭ୍ୟତରିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାଏ । ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଶିକୁରୀଟି ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା , ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସବୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ହେଲାଣି । [ଆଧାର ଲୋଡ଼ା]

କାନାଡା ଦେଶ ଓ ଆମେରିକାର ମୁନ୍ସିପାଳ ବିମାନବନ୍ଦର ସବୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର । ବେଲଜିଅମ , ହଙ୍ଗ କଙ୍ଗ ଆଦି କେତେକ ଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘରେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନ ଥାଏ । 

ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର [ସମ୍ପାଦନା]

ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର କେତେକ ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିମାନ ସେବା ଦେବାକୁ ଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ । ଏଠାରେ ରାନବେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସାନା ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଥାଏ । 

ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖଣା [ସମ୍ପାଦନା]

  • Domestic flight
  • International airport
  • International flight
  • Civil enclave

ନୋଟ [ସମ୍ପାଦନା]