ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଆଲୋଚନା:Help desk

    ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ

    ଏହା ରହିବା ଉଚିତ ନା ଚାଟସଭାକୁ ମୁହାଁଇଦେବା ଉଚିତ? ଉଇକିଆଳିମାନେ ଦୟାକରି ନିଜର ମତ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ।--ସୁଭାସିସ ପାଣିଗାହି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ୦୪:୧୯, ୧୪ ମଇ ୨୦୧୪ (UTC)

    Start a discussion about ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:Help desk

    Start a discussion