ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଆଲୋଚନା:ଜନ୍ମତିଥି/୧୨

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଏଠାରେ ଗଣ-ସମ୍ପାଦନା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ । ଲଗ-ଇନ କଲାପରେ ଏହି ବିଭାଗଟିକୁ ସମ୍ପାଦନା କରି WikiSign.png ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ, ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ସାଇତିଲେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏଠାରେ ଦେଖାଇବ ।