ଆଲୋଚନା

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
Arnold Lakhovsky, The Conversation (circa 1935)
People conversing with each other on a sidewalk

ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ଲୋକ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବା ଅଧିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା କୁହାଯାଏ । ଆଲୋଚନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ ।[୧]

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

  1. Conklin, Mary Greer. 1912. CONVERSATION What to Say and How to Say It, pp. 21 - 32. New York and London: Funk & Wagnalls Company.

ବାହାର ଲିଙ୍କ[ସମ୍ପାଦନା]