Jump to content

ଅନୁମତି ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା

ତଳଲିଖିତ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର IP ଠିକଣା ଓ ବାକି ତଥ୍ୟ ପରଖନ୍ତୁରେ ଅନୁମତି ନାହିଁ:

ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା କାମଟି କେବଳ ଗୋଠ: ତନଖି ଚାଳକ ର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ।