Friedrich Wöhler

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଫ୍ରେଡରିକ ଓଲର୍‌ ଜଣେ ଜର୍ମାନ ଡାକ୍ତର ଓ ରସାୟନବିତ୍‌ | ସେ ୧୮୦୦ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ୩୧ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ| ୧୮୨୮ମସିହାରେ ସେ ଆମୋନିୟମ ସାଇନେଟରୁ ୟୁରିଆର ସଂଶ୍ଲେଷଣ କରିଥିଲେ| ବେରିଲିୟମ ଓ ୟିଟରିୟମକୁ ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ ଅଲଗା କରିବାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୁମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ|