ଡୋମେନିକାନ ରିପବ୍ଲିକ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
(Dominican Republic ରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)
Jump to navigation Jump to search
ଡୋମେନିକାନ ରିପବ୍ଲିକ ପତାକା
ଡୋମେନିକାନ ରିପବ୍ଲିକ ଅବସ୍ଥିତି

ଡୋମେନିକାନ ରିପବ୍ଲିକ ଏକ କାରେବିଆନ ଦେଶ।

ଇତିହାସ[ସମ୍ପାଦନା]

ଭୂଗୋଳ[ସମ୍ପାଦନା]

ଧର୍ମ[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରାସାସନିକ ବିଭାଜନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଭାଷା[ସମ୍ପାଦନା]