ହାୱଡା- ନୂଆ ଜଳପାଇଗୁଡି ରେଳପଥ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ହାୱଡା- ନୂଆ ଜଳପାଇଗୁଡି ରେଳପଥ  ଏକ ରେଳପଥ ଯାହା ହାୱଡା ସହ ନୂଆଜଳପାଇଗୁଡିକୁ ସଂଯୋଗ କରେ । ଏହି ରେଳପଥ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଓ ଆସାମର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଗୁୱାହଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରେ । ଏହା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଳବାଇ ଓ ଉତାରଞ୍ଚଳ ସୀମାନ୍ତ ରେଳବାଇ ଅଧୀନରେ ରହିଛି । 

ଆଧାର ସମୂହ [ସମ୍ପାଦନା]