ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେତ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଆରବ ଏମିରଟ'ର ପତାକା
ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଆରବ ଏମିରଟ'ର ଅବସ୍ଥିତି

ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଆରବ ଏମିରଟ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଥିବା ଏକ ଦେଶ। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଆବୁଧାବି

ଇତିହାସ[ସମ୍ପାଦନା]

ଭୂଗୋଳ[ସମ୍ପାଦନା]

ଧର୍ମ[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଜନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଭାଷା[ସମ୍ପାଦନା]