ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ସେବା

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
(ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ସଂଦେଶ ସେବା ରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)
Jump to navigation Jump to search
ସବୁଠୁ ଶରଳ ମୋବାଇଲ୍ କିପ୍ୟାଡ

ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ସେବା କିମ୍ବା ସରଳ ସନ୍ଦେଶ ସେବା ( ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ) ଏକ ସଂଚାର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସେବା ଯିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଟେଲିଫୋନ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରେ ସରଳ ଏବଂ ଲଘୁ ସନ୍ଦେଶର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଅନୁମତି ଦିଏ ।

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]