ଶାକେଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶାକେଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ,   ଏକ ଦ୍ୱିସପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ । ଏହା ଫାଇଜାବାଦ ଷ୍ଟେସନରୁ ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକ ଟର୍ମିନସ ଯାଏ ଦ୍ୱିସପ୍ତାହିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଥାଏ । ପୁରାତନ ଅଜୋଧ୍ୟାର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଶାକେଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସୁଲତାନପୁର , ପ୍ରତାପଗଡ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ । 

ପ୍ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖଣା [ସମ୍ପାଦନା]

  • Faizabad Delhi Express
  • Faizabad Superfast Express
  • Faizabad Railway Station
  • Ayodhya Railway Station

ଆଧାର [ସମ୍ପାଦନା]