ମାକାଉ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
Icono aviso borrar.png

ମାକାଉ (ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍: ମାକାଉ; ଇଂରାଜୀ: ମାକାଓ) ହେଉଛି ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ 34ଟି ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ | ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ମୋତି ନଦୀ ଏଷ୍ଟୁରିଆର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଜୁହାଇ ସହରର ଉତ୍ତରରେ, ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ | ପଡୋଶୀ ହଂକଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ 63 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ |