ମନ୍ତ୍ର

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏପରି ଏକ ଉପାୟ ଅଟେ , ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି

ହିିଁନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ଭାାଷାା

ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଓ ସ୍ମରଣ