Topic on ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଚାଟସଭା/ପ୍ରଶ୍ନ

Jump to navigation Jump to search

ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ନିଜ ଘରର ଅଗଣା ଠାରୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୂରତା କେତେ ପାଉଣ୍ଡ ବୋଲି ଗଣନା କରିଥିଲେ

1
Jnanaranjan sahuଙ୍କ ଲିଖିତ ସାରାଂଶ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ମ ନୁହେଁ

117.253.50.66 (ଆଲୋଚନାଅବଦାନ)

ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ନିଜ ଘରର ଅଗଣା ଠାରୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୂରତା କେତେ ପାଉଣ୍ଡ ବୋଲି ଗଣନା କରିଥିଲେ ?